Korzyści z zastosowania oceny pracowniczej w pielęgniarstwie

W nowoczesnym systemie zarządzania personelem duży nacisk kładzie się na rolę czynnika ludzkiego w sukcesie całego przedsiębiorstwa. Dlatego też tworzy się systemy motywacyjne, systemy oceniania i wynagradzania, programy adaptacji zawodowej, organizuje się szkolenia dla personelu, wyjazdy integracyjne, spotkania przełożonych z podwładnymi, stosuje coaching zawodowy. Z moich obserwacji wynika, że aktualnie te metody w pielęgniarstwie są bardzo mało popularne. Tym bardziej, przekonana o ich słuszności, pragnę przybliżyć je Wam w swoich artykułach. Czytaj dalej