Biznes, sukces i kariera zawodowa w pielęgniarstwie?

Człowiek ma różne marzenia. Marzy o miłości, radości, szczęściu, bogactwie, życiu w pełnym zdrowiu, idealnej sylwetce, podróżach, itp. Marzy też o pracy, która daje satysfakcję. O pracy, do której chce się iść każdego dnia i której nie chce się stracić – nie z lęku przed biedą, ale dlatego, że daje poczucie spełnienia. Czytaj dalej

Błędy w procesie oceniania pracowników

Ocenianie pracowników jest kluczowym elementem zarządzania zasobami ludzkimi, jednak nieumiejętnie przeprowadzone może wyrządzić więcej szkód niż korzyści.
Aby ocena pracownicza była wartościowa, musi być obiektywna. W procesie oceniania można niestety zetknąć się subiektywizmem oceniającego i sytuacyjnym charakterem oceny. Czytaj dalej