Relacja z konferencji „Wizerunek Pielęgniarki XXI wieku”

Jaka jest pielęgniarka XXI wieku? Co ją cechuje? Jaki jest jej wizerunek w oczach innych? Jak przedstawiają ją media? Jaki wpływ wywiera na wizerunek placówki medycznej? Jakie są jej potrzeby? Do czego dąży? Czego inni od niej oczekują? Jak wygląda jej praca za granicą? Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy podczas konferencji „Wizerunek Pielęgniarki XXI wieku” zorganizowanej przez Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i nowe wydawnictwo „Sztuka Pielęgnowania” pod kierownictwem Katarzyny Trzpiel. Konferencja odbyła się 12 października w Warszawie.

W konferencji wzięło udział ok. 120 osób. Swoją obecnością zaszczyciły nas nestorki pielęgniarstwa polskiego, wśród nich pani Stefania Hoch, medalistka Florence Nightingale, która zabierając głos na końcu konferencji, bardzo wszystkich wzruszyła. Wykład inauguracyjny poprowadziła Pani Anna Doboszyńska (Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego), a gościem honorowym była Pani Maria Cisek (Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego).

Tematy, jakie poruszano, to:

 • Kształtowanie postaw etycznych pielęgniarki w dzisiejszych uwarunkowaniach (Krystyna Wolska-Lipiec);
 • Etyka a wizerunek pielęgniarki (autor: Beata Dobrowolska, prelegent: Katarzyna Trzpiel);
 • Rola oceny pracowniczej w budowaniu wizerunku pielęgniarki XXI wieku (Monika Kuliga);
 • Samodzielność zawodowa (Elżbieta Krupińska);
 • Porównanie wizerunku pielęgniarki polskiej i brytyjskiej (Dorota Chodkowska);
 • O komunikowaniu się z pacjentami i personelem „Czerniejewska do wypisu” (Agnieszka Herzig);
 • Budowanie marki w pielęgniarstwie – doświadczenia własne (Wojciech Nyklewicz);
 • Wizerunek pielęgniarki w mediach (Agnieszka Górecka-Mazur);
 • Opinie studentów pielęgniarstwa na temat roli mężczyzn w zawodzie pielęgniarskim (Ewa Stec, Faustyna Prokop, Remigiusz Erkiert);
 • Pielęgniarka w sieci (Dorota Jacyna);
 • Telepielęgniarstwo (Lena Kozłowska, Katarzyna Pawłowska).

W przerwie między wykładami zaprezentowano modę pielęgniarską, można było również porozmawiać na temat możliwości udziału w szwajcarskim programie Curaswiss lub o możliwościach znalezienia pracy za pośrednictwem MedPharm Group oraz podyskutować z wykładowcami przy kawie i ciastkach.

Moje refleksje i wnioski, płynące ze wszystkich wystąpień są następujące:

 • Pielęgniarstwo jet zawodem samodzielnym i zarazem odpowiedzialnym;
 • Pielęgniarka NIE JEST służącą, lecz partnerem dla pacjentów i współpracowników;
 • Pielęgniarka NIE JEST personelem pomocniczym, lecz partnerem w biznesie usług medycznych - niestety, dyrekcje często nie zdają sobie z tego sprawy;
 • Wizerunek placówki medycznej w dużej mierze zależy od pielęgniarki;
 • W zarządzaniu w pielęgniarstwie brakuje autentycznego dialogu na tematy zawodowe;
 • Właściwie przeprowadzona ocena pracownicza jest narzędziem rozwoju, zwiększającym efektywność pracy pielęgniarek oraz podnoszącym poziom motywacji i satysfakcji z wykonywanej pracy – do tego niezbędne są szkolenia managerów placówek medycznych;
 • Wizerunek pielęgniarki w mediach przedstawiany jest często negatywnie. Media szybko wychwytują to, co niekorzystne;
 • Przed przystąpieniem do wszelkich publicznych protestów należy dobrze przemyśleć hasła protestowe i najlepiej skonsultować je ze specjalistą od PR;
 • To, w jaki sposób społeczeństwo odbiera zawód pielęgniarki zależy w dużym stopniu od nas samych;
 • Zawód pielęgniarki STWARZA możliwość budowania własnego nazwiska jako marki;
 • Pielęgniarki NIE powinny być anonimowe – pacjentom należy się przedstawiać;
 • Należy zadbać o nasz zawodowy język, aby był zrozumiały, dostępny i życzliwy dla naszych podopiecznych;
 • Zawód pielęgniarki powoli przestaje być tak mocno sfeminizowany – na stanowisku pielęgniarskim potrzebni są również pielęgniarze;
 • Praca pielęgniarki w Wielkiej Brytanii różni się pod wieloma względami od pracy pielęgniarki w Polsce; różnice widać m.in. w kształceniu i rejestracji pielęgniarek, samodzielności zawodowej, zakresie kompetencji, adaptacji zawodowej i wyglądzie zewnętrznym;
 • Wizerunek pielęgniarki w mediach może poprawić obecność pielęgniarek w sieci internetowej. Istnieje bowiem wiele stron zawodowych, czasopism, blogów i forów przeznaczonych dla pielęgniarek;
 • Telepielęgniarstwo to nowa dziedzina, pozwalająca zwiększyć dostęp i efektywność opieki medycznej;
 • W XXI wieku nie należy zapominać o wartościach i zasadach etycznych, które pielęgniarstwo wykreowało od początku swojego istnienia.

Na zakończenie swojej relacji pragnę serdecznie podziękować Kasi Trzpiel za zaproszenie mnie na tę konferencję, dobrą organizację i wspaniałą atmosferę, dzięki której mogłam zaprezentować swój temat, wysłuchać ciekawych wystąpień i poznać wspaniałych ludzi, dla których wizerunek pielęgniarki nie jest obojętny.

Uważam, że wizerunek pielęgniarki XXI wieku, będący tematyką spotkania, jest niezwykle istotny. Konferencja ukazała całą prawdę o naszym zawodzie, widzianą z różnych perspektyw, ukazała potencjał naszego zawodu, jego mocne i słabe strony oraz możliwości rozwoju. Dzięki takim spotkaniom uświadamiamy sobie istotę naszego zawodu, jego niezwykłość, nasze potrzeby, oczekiwania względem nas, jak również problemy, niedociągnięcia i możliwości zmian na lepsze.

4 komentarzy dla artykułu “Relacja z konferencji „Wizerunek Pielęgniarki XXI wieku”

 1. Bardzo ciekawa tematyka konferencji. Żałuję, że nie mogłam w niej uczestniczyć. Pielęgniarstwo jako profesja ma bardzo dużo do zrobienia na tym polu ponieważ wizerunek współczesnej pielęgniarki jest, delikatnie mówiąc, wysoce niewłaściwy. Na ten obraz ma wpływ wiele rzeczy. Pierwsza ważna kwestia – na wizerunek pielęgniarki pracujemy my same. Przede wszystkim należy mieć szacunek do własnej osoby oraz uznanie dla całej grupy zawodowej. Wizerunek pielęgniarki w mediach kreują dziennikarze, politycy, nazywając pielęgniarkę siostrą, co w moim odczuciu, ma wydźwięk negatywny. Siostra jest pozostałością z czasów kiedy opiekę pielęgnacyjną sprawowały siostry zakonne, robiły to charytatywnie. Ale to było na początku XIX wieku. Teraz jest pielęgniarstwo zawodowe, profesjonalne. Pielęgniarki są wykształcone, mają doświadczenie, tylko często obawiają się to wykorzystywać w praktyce. Z negatywnym wizerunkiem w mediach trzeba niewątpliwie walczyć i skutecznie, krok po kroku go zmieniać. Wydaje mi się, że pielęgniarki za mało są widoczne w mediach i zbyt mało pojawia się pozytywnych akcentów ich profesji.Pacjenci często nawet dokładnie nie wiedzą czym zajmuje się pielęgniarka, o co można ją zapytać, dlatego to my musimy wychodzić temu naprzeciw, rozmawiać z pacjentami o ich problemach i doradzać, edukować, okazywać zainteresowanie. Wtedy pacjenci będą powoli zmieniać zdanie na temat, że pielęgniarka nie jest tylko pomocnikiem lekarza, ale samodzielnym, wykształconym, godnym zaufania profesjonalistą. Zauważyłam, że niektóre profesje medyczne nie są w sposób pozytywny nastawione do samodzielności pielęgniarek i skutecznie tę samodzielność ograniczają i gaszą w zarodku. Wynika to z faktu, że decydentami ustalającymi regulacje prawne dotyczące zawodu, nie są pielęgniarki, tylko w większości lekarze. Lekarz jest ministrem, politykiem, dyrektorem szpitala… Lobby ze strony innych profesji jest bardzo silne. Musimy to zmieniać.Pokazywać co umiemy, mówić głośno o swoich osiągnięciach, szkolić się, być bardziej aktywni, a nade wszystko szanować ludzi: pacjentów, pielęgniarki, innych profesjonalistów oraz samych siebie.

  • Bardzo dziękuję za wspaniały komentarz ukazujący tak wiele ważnych kwestii dotyczących naszego zawodu. Wasze komentarze są dla mnie bardzo cenne – są odpowiedzią, że to, o czym piszę jest istotne, są dla mnie największą motywacją :)

 2. Monika, takie pytanie mnie naszło po przeczytaniu powyższej relacji: czy jest gdzieś możliwość zapoznania się z prezentacjami z konferencji?
  Najbardziej interesują mnie te bezpośrednio związane z wizerunkiem pielęgniarki i budowaniem marki.

Dodaj komentarz

brak możliwośći dodawania komentarzy