Pracodawca idealny

Witam Cię ponownie, Drogi Czytelniku. Zapewne jesteś ciekaw, dokąd Cię dzisiaj zabiorę. Otóż, pójdziemy na wycieczkę do szpitala. Wiem, że z racji wykonywanego zawodu szpital nie jest Ci obcy i nie jest to dla Ciebie nic niezwykłego lub niecodziennego. Nie jest to jednak zwyczajny szpital. Na czym zatem polega jego niezwykłość? Już wyjaśniam. W szpitalu tym Dyrekcja wie, że sukces leczenia zależy od całego zespołu, a ściślej od każdego jego członka: począwszy od każdego zatrudnionego lekarza, przez każdą pielęgniarkę, technika, pracownika administracji, dietetyka, rehabilitanta, aż po każdą osobę zatrudnioną w firmie sprzątającej. Sukces zależy zarówno od ordynatora, oddziałowej i innych kierowników, jak i od szeregowego pracownika. Dlatego dla Dyrekcji tego szpitala liczy się każdy pracownik. A zatem chodź, przyglądnijmy się mu od wewnątrz…

Na wstępie poznaj pielęgniarkę oddziałową. To, co ją wyróżnia to fakt, że ona nie zajmuje się wyłącznie pracą administracyjną, ale aktywnie kieruje swoim zespołem pielęgniarek. Co to oznacza?

Przede wszystkim oddziałowa rozmawia ze swoimi podwładnymi o kwestiach związanych z ich pracą. Każdy może przedstawić jej swój problem i wie, że zostanie wysłuchany. Oddziałowa jest otwarta na propozycje pracowników. W sytuacjach trudnych służy pomocą i wsparciem. Nie wysługuje się swoimi podwładnymi, walczy o ich prawa, gdy zakład pracy proponuje niekorzystne dla nich warunki. Z drugiej strony oddziałowa przy całej swej wyrozumiałości, otwartości, empatii i pogodzie ducha, trzyma także dyscyplinę. U niej niedopuszczalna jest praca „na pół gwizdka”. Zwraca uwagę na stosunek pielęgniarek do pacjenta i jego rodziny, współpracę z całym zespołem terapeutycznym, wzajemną koleżeńskość, pracowitość i zaangażowanie w pracę, podnoszenie swoich kwalifikacji, przestrzeganie zasad epidemiologicznych.

Raz w miesiącu organizuje 2–godzinne spotkanie zespołu, na którym mają być obecne wszystkie pielęgniarki. Spotkanie rozpoczyna informacja o ogólnej sytuacji szpitala. Przekazywane są tu plany na najbliższy okres, tak aby pracownik był o wszystkim na bieżąco poinformowany z bezpośredniego źródła.

Następnie oddziałowa przechodzi do informacji dotyczących sytuacji na oddziale, wyniku leczenia chorych, sukcesów i niedociągnięć związanych z wykonywaną pracą.

Następnym punktem spotkania jest omówienie jednego z ważnych aspektów / problemów dotyczących pracy na oddziale. Problem ten zgłaszają wcześniej pracownicy lub ustala go oddziałowa. Prowadzona jest dyskusja na ten temat – każdy może wyrazić swoją opinię. Na koniec formułuje się ustalenia, które mają doprowadzić do rozwiązania problemu.

Na zakończenie spotkania jedna z pielęgniarek (w każdym miesiącu inna) wygłasza półgodzinny referat na wybrany przez siebie temat związany z pielęgniarstwem. Spotkanie zespołu, oczywiście wliczane jest w czas pracy, a zatem za uczestnictwo w spotkaniu „oddawane są godziny”. A co, jeśli ktoś jest nieobecny na spotkaniu zespołu z jakiegokolwiek powodu? Ma do wykonania pewne dodatkowe zadanie, np. przygotować gazetkę oddziałową lub przeprowadzić dla pacjentów pogadankę zdrowotną.

Co pół roku oddziałowa spotyka się osobno z każdym pracownikiem na rozmowie oceniającej, podczas której omawiane są postępy i trudności w pracy każdego z nich. Spotkanie jest okazją do bliższego przyjrzenia się swojej pracy, otrzymania informacji zwrotnej od przełożonego oraz dyskusji. Jest to również okazja do planowania własnej ścieżki kariery zawodowej.

Należy podkreślić sposób wprowadzania nowych pielęgniarek do pracy. Każda nowa pielęgniarka ma przez pierwsze 3 miesiące przydzieloną do siebie 1 osobę: mentora, czyli pielęgniarkę starszą stażem. Mentor ma za zadanie szczegółowo zapoznać nowego pracownika z zasadami obowiązującymi na oddziale, z każdą wykonywaną procedurą, z każdym dostępnym sprzętem. Ma udzielać odpowiedzi na każde pytanie zadane mu przez nową pielęgniarkę. Ma być dla niej nauczycielem, wzorem, wsparciem. Na koniec procesu adaptacji mentor ma również szczerze ocenić pracę nowego członka zespołu. Jako że jest to funkcja wymagająca od mentora ogromnej wiedzy, chęci, umiejętności dydaktycznych oraz poświęcenia dodatkowo czasu, otrzymuje on za to premię.

Szpital ten wynagradza pracowników za efekty. W jaki sposób?

Za dobre wyniki pracy całego zespołu, co ma przełożenie na stan zdrowotny i zadowolenie pacjentów z opieki oraz sytuację finansową i wizerunek placówki, przyznawana jest każdemu pracownikowi coroczna premia pieniężna.

Oprócz tego, każdorocznie wybierana jest Pielęgniarka Roku. Pielęgniarką Roku zostaje osoba, która w danym roku zgromadziła najwięcej punktów. Punkty zdobywa się dzięki ocenie pracowniczej, zdobytym w ciągu danego roku certyfikatom, kursom, szkoleniom, szczególnym osiągnięciom i testowi wiedzy, który na koniec roku piszą wszystkie pielęgniarki. Osoba, która uzyska najwięcej punktów na terenie całego szpitala zostaje Pielęgniarką Roku i odbiera nagrodę, którą zwykle jest do wyboru: wycieczka, wysokiej klasy telefon komórkowy, sprzęt komputerowy lub sprzęt RTV / AGD oraz Dyplom Pielęgniarki Roku.

Szpital przywiązuje też ogromną wagę do szkoleń personelu, świadczeń pozapłacowych, integracji pracowników oraz wesołej atmosfery w pracy.

Dlatego dwa razy w roku organizowane są imprezy integracyjne. Jedna w formie zabawy z muzyką i wyśmienitym jedzeniem do białego rana, druga zaś w formie aktywnego spędzenia wypoczynku, np. wycieczki w góry czy nad jezioro.

Dyrekcja dofinansowuje ze środków zakładu pracy każdemu zainteresowanemu pracownikowi karnety sportowe oraz pakiety medyczne. Każdemu pracownikowi fundusz socjalny przyznaje „Wczasy pod Gruszą” i bony na święta Bożego Narodzenia.

Poza niezbędnymi szkoleniami czysto zawodowymi, czy to związanymi z epidemiologią, obsługą nowego sprzętu, wprowadzeniem nowych leków, czy nowych procedur, których potrzeba wynika z sytuacji bieżącej, co pół roku organizowane są w zakładzie pracy tzw. szkolenia miękkie, dotyczące skutecznej komunikacji w zespole, asertywności, empatii, wzbudzania motywacji do działania, radzenia sobie ze stresem czy śmiercią pacjenta.

Istnieje również możliwość zapisania się na darmową naukę języka angielskiego.  Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu przez 1,5 godziny na trzech poziomach zaawansowania.

Jak widzisz, Drogi Czytelniku, w tym szpitalu liczy się dla Dyrekcji każdy pracownik. Dlaczego? Bo inwestując w jego rozwój, poprawia się jakość opieki nad pacjentem, podwyższają się standardy pracy w szpitalu, poprawia się wizerunek szpitala, placówka rozwija się, zmniejsza się fluktuacja kadr, a poprawia współpraca i zażyłość w zespole. Pracownicy czują się jednocześnie docenieni, jak i zmotywowani do pracy. Cenią ją, bo ona dba o ich potrzeby. Wiedzą jednak, że aby móc ją utrzymać, muszą bardzo się starać. A na tym najbardziej korzystają osoby, które w instytucji zwanej „szpitalem” są najważniejsze – Nasi Pacjenci.

Spytasz – gdzie jest ten szpital? Na razie w moich marzeniach. Tak, wymyśliłam go. Skoro jednak udało mi się go wymyślić, z pewnością uda się też go stopniowo stworzyć. W myśl zasady, o której mówił Napoleon Hill: „Cokolwiek umysł człowieka może pojąć i w cokolwiek może uwierzyć, może też osiągnąć.” Mamy szansę małymi krokami doprowadzić do tego, by to zrealizować. O tym, że to możliwe świadczy choćby fakt, że w wielu innych branżach, m.in. informatycznych czy ubezpieczeniowych, elementy wyżej opisanych strategii zarządzania zasobami ludzkimi są już stosowane. Baaa, w szeregu podręczników można odnaleźć zasadność powyższych treści. Dlaczego by zatem nie wdrożyć tego w naszym środowisku?

Ten artykuł ukazał się również w nr 10 „Magazynu Pielęgniarki i Położnej” pod tym samym tytułem

3 komentarzy dla artykułu “Pracodawca idealny

  1. Czytając miałam uczucie, że ktoś skopiował mój pomysł na zarządzanie i prowadzenie oddziału!! Wszystko o czym piszesz to podstawy które mogą wzmocnić nasze środowisko i podnieść prestiż naszego zawodu. Oby nasza kadra zarządzająca miała podobny tok myślenia wtedy jest szansa, że coś osiągniemy !! :-) Pozdrawiam

    • Bardzo się cieszę, że moje poglądy podziela więcej osób :) Te poglądy podziela również literatura, potwierdzają je badania naukowe. Istnieją dziedziny nauki zajmujące się tymi zagadnieniami, tj. zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia biznesu. Są zawody, które się tym zajmują – dział HR – specjaliści ds. personalnych. Kiedyś pomyślałam – byłoby fajnie wprowadzić to do pielęgniarstwa – no i powstał ten blog ;) – bo „każda wielka podróż zaczyna się od pierwszego kroku…”

  2. Od jutra zaczynam odchudzanie, kto sie odchudza ze mna? Nie bedzie lekko ale trzeba sie wziac za siebie. Szukalam duzo w internecie i mam juz dobry plan na odchudzanie, wpiszcie sobie w google – xxally radzi jak szybko schudnac – i powiedzcie co o tym myslicie.

Dodaj komentarz

brak możliwośći dodawania komentarzy