Słowo wstępu

Witam Cię serdecznie na moim blogu, który poświęcony jest tematyce odnoszenia sukcesu w pielęgniarstwie.

W nowoczesnym systemie zarządzania personelem duży nacisk kładzie się na rolę czynnika ludzkiego w sukcesie całego przedsiębiorstwa. Dlatego też tworzy się systemy motywacyjne, systemy oceniania i wynagradzania, programy adaptacji zawodowej, organizuje się szkolenia dla personelu, wyjazdy integracyjne, spotkania przełożonych z podwładnymi, stosuje coaching zawodowy, tworzy ścieżki kariery zawodowej.

Po co tak bardzo inwestuje się w nagradzanie, rozwój i motywowanie pracowników? Nowoczesne firmy wiedzą, że sukces przedsiębiorstwa to suma pojedynczych sukcesów każdego pracownika. Doceniony pracownik wydajniej pracuje, bardziej angażuje się w wykonywane przez siebie działania, inwestuje we własny rozwój, podnosząc kwalifikacje, bardziej przywiązuje się do firmy i jest wobec niej lojalny.

Tymczasem, z moich obserwacji wynika, że aktualnie wyżej wspomniane metody są w pielęgniarstwie mało popularne. Pielęgniarki nie mają wytyczonej ścieżki kariery zawodowej, nie awansują, nie są nagradzane za dobre wyniki w pracy i niestety są stosunkowo mało doceniane przez dyrekcję placówek. A przecież to od ich jakości pracy tak bardzo zależy zdrowie pacjentów, a tym samym sukces każdej placówki medycznej.

W swoich artykułach pragnę wykazać, że pielęgniarstwo nie musi być zawodem pomocniczym i niedocenianym, ale zawodem, w którym można odnieść sukces. Jednak, aby tak było, potrzebne są pewne zmiany w zarządzaniu. O tym właśnie będzie mowa w moich artykułach, do komentowania których serdecznie zapraszam.

Odbiorcy bloga

Mój blog adresowany jest głównie do:

  • Pielęgniarek i pielęgniarzy wszelkich specjalności;
  • Pielęgniarek oddziałowych i naczelnych;
  • Dyrektorów placówek medycznych;
  • Wszystkich, niezależnie od rodzaju wykonywanego zawodu, którzy pragną czerpać satysfakcję z wykonywanej pracy.

Drogi czytelniku, będę bardzo zadowolona z każdych Twoich odwiedzin oraz z każdego komentarza, który złożysz pod moim artykułem. Zachęcam do czynnego udziału na moim blogu.